010 564 522

Ձեռքբերում

ՀԾ-Համակարգերը մեր միջնորդությամբ ձեռք բերելու դեպքում ստացեք հավելյալ ծառություններ՝ վճարելով նույն գումարը:

Ավելին...

Ներդրում

Ճիշտ ներդրված համակարգը էականորեն բարձրացնում է աշխատանքի արդյունավետությունն ու որակը՝ զերծ պահելով հետագա սխալներից:

Ավելին...

Սպասարկում

Ձեր գրասենյակում իրականացվող ՀԾ-Համակարգերի սպասարկումը կապահովի դրանց անխափան աշխատանքն ու հաշվառման հավաստիությունը:

Ավելին...

Ուսուցում

ՀԾ-Համակարգերը ոչ թե փոխարինում են հաշվապահին, այլ հեշտացնում նրա աշխատանքը. սովորե՛ք ճիշտ շահագործել Համակարգը:

Ավելին...