Գնացուցակ

 1.ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի գնացուցակ*

  ՀԾ-ՀԱՇՎԱՊԱՀ 6 ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ**
1 աշխատատեղ 198.000 դրամ 0 դրամ
4 աշխատատեղ 360.000 դրամ 82.800 դրամ
9 աշխատատեղ 480.000 դրամ 120.000 դրամ

**-Համակարգի նախորդ տարբերակներից ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգին անցման հավելավճար

2.ՀԾ-Առևտուր համակարգի գնացուցակ*

  1 աշխատատեղ 4 աշխատատեղ  9 աշխատատեղ
ՀԾ-Առևտուր 99.000 դրամ 175.000 դրամ 240.000 դրամ

*- Ներկայացված գները ներառում են ԱԱՀ

Ձեռք բերելով ՀԾՀամակարգերը մեր միջնորդությամբ՝ կստանաք հետևյալ անվճար ծառայությունները՝

  • համակարգի ներկայացում
  • տեղադրում
  • տեղեկատուների ձևավորում
  • մեկամսյա սպասարկում

3.ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի արագացված ուսուցման գնացուցակ***

Համակարգի տարբերակը Ծառայության սակագինը
1 աշխատատեղ 30.000 դրամ
4 աշխատատեղ 60.000 դրամ
9 աշխատատեղ 100.000 դրամ

***- Ծառայությունը նախատեսված է ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի նախորդ տարբերակները շահագործող ընկերությունների համար

Ծառայությունը ներառում է՝

  • 6-ժամյա սեմինար (3 ժամ տևողությամբ 2 դասընթաց)
  • ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի տեղադրում
  • Տվյալների փոխարկում
  • Համակարգի մեկամսյա սպասարկում

4.ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի դասընթացների գնացուցակ****

Դասընթացի տեսակը Գինը՝ 1 անձի համար
Խմբակային դասընթաց 30.000 դրամ
Անհատական դասընթաց 60.000 դրամ
Անհատական դասընթաց /Ձեր գրասենյակում/ 90.000 դրամ

5.ՀԾ-Առևտուր համակարգի դասընթացների գնացուցակ****

Դասընթացի տեսակը Գինը՝ 1 անձի համար
Խմբակային դասընթաց 25.000 դրամ
Անհատական դասընթաց 50.000 դրամ
Անհատական դասընթաց /Ձեր գրասենյակում/ 80.000 դրամ

****- Կախված դասընթացի մասնակիցների պահանջներից և մասնակիցների քանակից՝ կարող են սահմանվել նաև դասընթացների այլ սակագներ:

 6.ՀԾ-Համակարգերի ներդրման և սպասարկման գնացուցակ

ՀԾ-Համակարգերի ներդրման և սպասարկման սակագները տատանվում են կախված Ձեր կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններից և հաշվառման վարման ներկա մեխանիզմներից: Ծառայությունների վերջնական սակագինը կներկայացվի միայն Ձեր կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության անվճար ուսումնասիրության արդյունքում: